Timfördelning

1 årsveckotimme = 36 lektioner. Siffrorna anger antalet årsveckotimmar

Gemensamma ämnen åk 7 åk 8 åk 9
Modersmål och litteratur 3 3 3,33
Finska (A1-språk) 2 3 3
Engelska (A2-språk) 2 3 2
Matematik 3 3,33 3,33
Biologi och geografi 1,67 2 3
Fysik och kemi 1,67 2,67 2,67
Hälsokunskap 1 1 1
Religion eller livsåskådning 1 1 1
Historia 2 2 -
Samhällslära - - 3
Musik 2 1 -
Bildkonst 2 - -
Slöjd 2 - -
Gymnastik 2 2 2
Huslig ekonomi 3 - -
Elevhandledning 0,67 0,67 0,67
Slöjd/fördjupad musik/gymnastik 0,67 - -
Totalt 30,0 24,7 25,0

Valfria ämnen 2017-2018

B2-språken franska eller tyska 2 3 2
Huslig ekonomi - 3 2
Musik - 3 2
Bildkonst - 3 2
Slöjd (teknisk eller textil) - 3 2
Informationsteknik och företagsamhet - 3 2
Nytt tillval i åk 9 - - 1
Totalt - 6 5
Sammanlagt 32,0 30,7 30,7