Elevvård

Kurator
Frida Forsblom-Prittinen
gsm 040-7086367 (under skoltid)
frida.forsblom(at)vantaa.fi

Hälsovårdare
Runa Martikainen
gsm 040-8659604 (under skoltid)
runa.martikainen(at)vantaa.fi

Skolpsykolog
Solveig Nyman
gsm 0400-765731
solveig.nyman(at)vantaa.fi