Elevråd

Genom olika elevgrupper ges ungdomarna möjlighet att påverka. Detta uppnås genom demokratisk arbets- och ansvarsfördelning. Eleverna i Helsinge skola involveras i de flesta frågor som angår skolan, funktionen och trivseln. Det är viktigt att eleverna får sin röst hörd via de olika organ som fungerar i skolan. Elevernas expertis kring sin vardag tas tacksamt emot i de olika råden.

Elevkårens styrelse
Varje klass väljer sin egen representant.
Handledande lärare: Sara Sandström

Språkrådet
Består av elever som vill jobba för olika språk i skolan. Väljs på basen av intresse.
Handledande lärare: Anne Ahlqvist

Miljörådet
Elever som vill jobba för miljön, alla som visar genuint intresse får delta.
Handledande lärare: Pia Rannikko

Matrådet
Jobbar för en trivsam skolmåltid i samarbete med skolköket.
Handledande lärare: Katianna Hovi-Meronen

Väneleverna
Hjälper nya sjuor och hör till samspelsgruppen. Väljs på basen av ansökan av vänelevshandledarna och tidigare vänelever.
Handledanade lärare: Anniina Lamppu-Andersson