imageVälkommen till Helsinge skola, den svenskspråkiga högstadieskolan i Vanda. Vår skola ligger mitt i en historiskt värdefull miljö i Helsinge Kyrkoby invid den 500 år gamla kyrkan St. Lars. Skolan har verkat sedan år 1963, först som Helsinge svenska samskola och från och med hösten 1977 som Helsinge skola.

I Helsinge skola arbetar vi miljömedvetet och i många demokratiska elevgrupper. Vi strävar till att skolan ska vara en levande social gemenskap som ger eleven trygghet och vilja att lära.

Till vår skola kommer elever förutom från Vanda också från Tusby, Nurmijärvi, Hyvinge och Kervo.